Projectes

personals

En els quals la continua recerca d'allò súblim, en quant al gènere, la introspecció i les emocions són el centre de motivació creativa.

© 2017 by Maria Antònia Mateu Salvà.