Music Project 

Projecte Interdisciplinar d'experimentació musical i pictòrica.

Un co-treball amb en compositor i músic Pere Antoni Bujosa.

Vam començar experimentant al 2016, i seguim fins a dia d'avui.

© 2021 by Maria Antònia Mateu Salvà